Leesbevordering

Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo snel een boek. Zij komen daardoor minder vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat en ze leren zich in te leven in anderen. In onze samenleving is dat van belang. Veel kinderen maken vanwege dyslexie, andere leesproblemen of omdat ze simpelweg liever in bomen klimmen, te weinig leeskilometers, terwijl ze in latere fasen van het onderwijs en tijdens hun werkende leven veel teksten moeten verwerken. Wij leven nu eenmaal in een talige samenleving: iedereen moet zo goed mogelijk kunnen lezen en schrijven om echt mee te kunnen doen.

Uit een onderzoek naar woordenschat onder een grote groep brugklasleerlingen (Hacquebord, Linthorst en Stellingwerf, 2004) blijkt dat veel leerlingen, ongeveer 20%, het taalniveau van de schoolboeken niet voldoende beheersen. Hierdoor ontstaat een spiraal die ervoor zorgt dat goede lezers het lezen leuk vinden, meer woorden leren en daardoor meer toegang tot boeken en andere teksten krijgen. Terwijl de zwakke lezers juist een steeds grotere achterstand ontwikkelen. Zij hebben geen toegang tot boeken en andere teksten die bij hun leeftijd horen, dat zorgt ervoor dat ze lezen minder leuk vinden en... zo gaat de neerwaartse spiraal steeds maar door. Om deze cyclus te doorbreken is het dus belangrijk dat kinderen zo veel en zo vroeg mogelijk in contact komen met verschillende soorten teksten.

Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer leeskilometers te maken.

Hybride boeken

Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (karaoke-lezen) per woord centraal. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden.

Op Yoleo kun je vertrouwen. Lezen was nog nooit zo leuk!

Yoleo is niet geoptimaliseerd voor uw webbrowser. Wij raden Google Chrome aan.